Category Archives: LETS Valašsko

LETS Valašsko místní skupina Jožin sobě- Lokální ekonomika

Udržitelná ekonomika, Petr Němčanský a spol.

Motto: Nenechme si dikovat, komu a čemu budeme věnovat svou pozornost, energii, čas a peníze, rozhodujme o tom sami. 1. Současná situace Energie sociálního systému: Složité systémy mají velké množství…