Jak na vodu v krajině aneb podhorské oblasti jsou klíčem k řešení povodní

Klíč k řešení povodní je v podhorských oblastech aneb jak na vodu v krajině společně s lidmi

Doporučujeme Vám ojedinělou studii jesenické Sileziky a Michala a Dany Kravčíkových, předních slovenských odborníků na vodní management v krajině. Na příkladech konkrétních obcí se dozvíte, proč mají podhorské oblasti klíčový význam pro vznik povodní a jak pečovat o tamní krajinu, aby dole v nížinách nevznikaly ničivé povodně.

Dalším důležitým přínosem studie je popis možnosti vytváření pracovních míst v regionech, kde je jich nedostatek, k tomu, aby péče o krajinu vyřešila závažný celospolečenský problém povodní.

Stáhnou studii (PDF 5 MB)
studie-protipovodnovych-opatrení-jesenik