MINI FEST NA SESUVU ( 20 let poté ) 12.8.2017 RŮŽĎKA

MINIFEST NA SESUVU- 20 let poté !
12.08.2017, 9 hod- 22 hod
Kulturní klub ve Vodnářské zahradě v Růžďce
Vraťme sesuv zpět do života. Změny v krajině a změny ve společnosti. Budeme mít dost vody?
PROGRAM
moderovaná diskuse na téma voda v krajině a sesuv, propojená s hudebním doprovodem
landart v zahradě, divadlo Voděnka, komunitou podporované zemědělství, disfrutalismus
hudební jam session, světelný happening, hvězdné nebe nad námi
Vstupné dobrovolné, občerstvení – jídlo a pití v biokvalitě a z lokálních surovin.
Výtěžek ze vstupného a občerstvení bude využit na zvelebení kulturního areálu.
Domácí mazlíčky nechte prosím doma.
POŘÁDÁ: Permanet z.s., www.permanet.cz