minifest NA SESUVU – Růžďka 3.8.2019

MINIFEST NA SESUVU 2019
3.8. 2019 9 – 24 HODIN

PERMA KULTURNÍ KLUB VODNÁŘSKÁ ZAHRADA
RŮŽĎKA 328 VALAŠSKO
TÉMA: LOKÁLNÍ KOMUNITY
„chceme společně dělat to, co nám dává smysl“

slovem, humorem a písní provází Jana Peřtová
PROGRAM:
9 – 11 hodin LOKÁLNÍ KOMUNITY povídat si budou Peter Vítek, Eva Riečanské,
Katka Varhaník Wildová, Alena Suchánková…
11 – 12 hodin LOKÁLNÍ JARMARK prodej, výměna, dary
(BEZPENĚŽNÍ BAZÁREK – VEZMĚTE VĚCI SSEBOU)
12 – 13 hodin DIVADELNÍ HRA MRAV A NEC Minka Knedlová a Markéta Šurbeková
13 – 14 hodin OBĚD
14 – 15 hodin SLOVO FARÁŘE Radka Hanáka, mládež ČCE Růžďka – zpěv
15 – 18 hodin WORKSHOP INTUITIVNÍ HRY – Peter Živý – pro děti i dospělé
18 – 19 hodin VEČEŘE
19 – 24 hodin večer hudby, poesie, oheň, povídání Vladimír Jaromír Horák, Růždecká hudební společnost, Ali – quott a další
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
PermaNet z.s.        Živá spolupráse Valašsko       Naděje Vsetín       MAS Střední Vsetínsko