O nás

Jsme společenství lidí, které se zabývá rozvojem permakultury, jako životního stylu, zaměřeného na zdraví člověka, společnosti a přírody. Permakulturou žijeme ve Vodnářské zahradě, učíme ji v našem vzdělávacím centru a šíříme v regionu, kde žijeme. Snažíme se vytvářet globální síť lidí s podobným zaměřením a smýšlením. Naším cílem je podpořit změnu kultury směrem k udržitelnému způsobu života.