ČLENSTVÍ

PermaNet přijímá nové členy!

Kriteria pro přijetí (osobní rozhovor):
-víte co chcete dělat, co je vaším posláním?
-chcete to dělat pro sebe i ostatní?
-chcete, aby ostatní s vámi spolupracovali na vašem projektu?
-chcete spolupracovat s ostatními na jejich projektech?
-chcete se učit být snášenliví, tolerantní a trpěliví?
-jste odhodlaní, přímí a věříte sobě i ostatním?
-chcete být podpořeni a sami podporovat?

Je toho tolik co dělat, je tolik chytrých hlav a šikovných
a ochotných rukou, je tolik potřebných, kteří si neví rady
a zatím si nedokáží pomoci sami…

Nejlépe se pracuje tehdy, když práce přináší radost a užitek nám i ostatním.