Please enable theme settings from the theme options

Je komunita problémem nebo řešením?, Alena Suchánková

Na téma komunity se v dnešní době hodně píše a mluví. Tato potřeba nastává vždy, když sociální uspořádání skupiny lidí, jakkoli velké skupiny, přestává uspokojovat potřeby poměrně značné části svých…

Udržitelná ekonomika, Petr Němčanský a spol.

Motto: Nenechme si dikovat, komu a čemu budeme věnovat svou pozornost, energii, čas a peníze, rozhodujme o tom sami. 1. Současná situace Energie sociálního systému: Složité systémy mají velké množství…

Kapka 2- Permakultura po kapkách, Alena Suchánková

Kaka 2. Vnímání přírody Ve druhé  kapitole je vysvětlen základní kámen permakultury, nutnost pozorování přírody  a učení se z jejích vzorů. Není to tak abstraktní, jak se na první pohled může…

Kapka 1- Permakultura po kapkách, Alena Suchánková

Kapka 1. Pokus o odpověď na otázku, co že to ta permakultura  vlastně je V této kapitole se dozvíme,  jak se autorka textu dostala k permakultuře, co to vlastně permakultura je a…

Potravinová soběstačnost v praxi

Jak na potravinovou soběstačnost Je potravinová soběstačnost reálná? Kolik a jakého jídla spotřebujeme za rok? Co si dokážeme sami vypěstovat, zpracovat a uchovat nebo vyměnit s druhými? Tyto otázky jsme se snažili zodpovědet…

Vodnářská zahrada IV

Voda, vodička, vodenka, …, Peter Mravík

Voda nám ukazuje cestu. Lao-c´ Voda je hnacou silou celej prírody. Leonardo da Vinci  Voda – já osobne ji pokládám za „krev Země“. Viktor Schauberger  Tým, čím je v duchovne LÁSKA,…