Přijímáme nové členy – kriteria pro přijetí jsou zde

Nábor nových členů

PermaNet přijímá nové členy.
Kriteria pro přijetí jsou zde:
-víte co chcete dělat, co je vaším posláním?
-chcete to dělat pro sebe i ostatní?
-chcete, aby ostatní s vámi spolupracovali
na vašem projektu?
-chcete spolupracovat s ostatní na jejich projektech?
-jste snášenliví, tolerantní a trpěliví?
-jste odhodlaní, přímí a věříte sobě i ostatním?
-chcete být podpořeni a sami podporovat?

Je toho tolik, co dělat, je tolik chytrých hlav a šikovných a ochotných rukou,
je tolik potřebných, kteří si neví rady a zatím si nedokáží pomoci sami…
Nejlépe se pracuje tehdy, když práce přináší radost a užitek nám i ostatním.

Naše priorita je šíření myšlenek Permakultury jako životní náplně
(neustálé zkvalitňování života), nepeněžní ekonomika v regionu, sociální podnikání a zaměstnanost v regionu, propojení a síťování v rámci regionu a jsme otevření všemu smysluplnému konání, s nímž přijdete.