PERMAKULTURA

 

PERMAKULTURA JE CELOSVĚTOVÉ HNUTÍ ZAMĚŘENÉ NA DOSAŽENÍ SOULADU LIDSKÉ CIVILIZACE S PŘÍRODOU http://permacultureglobal.com
Autory konceptu permakultury jsou Bill Mollison a David Holmgren, kteří ji v osmdesátých letech minulého století uvedli do života jako udržitelný design lidských sídel. Jako základní studijní materiál vydali v roce 1978 knihu Permaculture One a 1979 Permaculture Two, u nás známou v překladu jako Úvod do permakultury. Do našich zemí permakulturu v roce 1996 přinesl Karol Končko, který byl naším učitelem (prostřední obrázek) a v roce 2000 zemřel.

Permakultura se šíří kurzy (viz), které mají světově uznávaný obsah. Jsou to: Úvod do permakultury- 18 hodin, Úplný kurz permakulturního designu- 72 hodin, Učitelské kurzy-36 hodin a Speciální kurzy na aktuální témata, např. jezírko, střešní zahrada, permakulturní zahrada, lesní zahrada, komunitní zahrada. Cílem designérského kurzu je seznámit účastníky s tím, co je permakultura, proč se jí věnovat a jak to dělat.         Myšlenka permakultury vycházela ve svém prvopočátku ze snahy šetrného pěstování potravin, kdy kopírovala přirozené postupy přírodní sukcese. Postupem času byla permakultura obohacena o mnoho dalších prvků a tento proces stále trvá.

 

CO PROTO DĚLÁME

  • Naším heslem je PERMAKULTURA V PRAXI a tento slogan naplňujeme jednak tím, že hospodaříme na naší hektarové zahradě (viz) bez chemie a bez potřeby hlubokého rytí, sázíme smíšené výsadby, pěstujeme trvalky, tvoříme kompost a vlastní fond semen. V našem domě byly splachovací záchody nahrazeny švédskými separačními toaletami, bio odpad z kuchyně je zdrojem pro zahradu, třídění odpadů a recyklace materiálů výrazně snižuje náklady…

  • Permakulturu učíme v našem vzdělávacím centru (viz), permakulturní princípy se snažíme uplatňovat v každodenních činnostech.

CO NABÍZÍME

Nabídku našich permakulturních kurzů, přednášek a workshopů najdete na (viz). – Jsme otevření předávání zkušeností – Pokud se chcete inspirovat, navštivte nás. – Nabízíme prodej permakulturní literatury (knih a časopisů) a našich produktů a výrobků – Nabízíme kontakty na tuzemské i celosvětové permakulturní aktivity

 

CO POTŘEBUJEME 

Překladatele permakulturní literatury z angličtiny, němčiny a dalších jazyků – Cizojazyčnou komunikaci se světovými aktivitami zaměřenými na permakulturu, umění, školství, komunitní život i další alternativní aktivity – Sponzora projektu Permakultura – Fundraisera – Daňového poradce

Jak se zapojit

Chceme s vámi sdílet zkušenosti, myšlenky, nápady, aktivity.

– jste li zblízka – PŘIDEJTE SE K AKTIVITÁM PERMANETU NA VALAŠSKU,

– jste li zdaleka – ZÍSKEJTE INFO O VÁM PODOBNÝCH LIDECH, tam kde žijete a tvořte společně- viz mapa projektů na pk cs

– Navštivte naše kurzy, přednášky a workshopy (viz) a získejte nové znalosti.