PERMAKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

pk vzdělávání

 

 

 

 

 

 

Permakultura je vyvíjející se systém vzdělávání, vhodný pro dobu změn ve společnosti. (Autory konceptu permakultury jsou Bill Mollison a David Holmgren. )

Permakultura je také pedagogika osvobození, učí lidi pracovat s informacemi, myslet , mluvit spolu a jednat.

Vzdělávací koncept permakultury je jedním z měkkých a pomalých řešení, které jsme nemuseli vymýšlet. Jsme rádi za to, že jsme ho mohli převzít od našich učitelů a přijmout od nich podporu v našich začátcích. Proto ji rádi dáváme dál.

Také se radujeme z evropského společenství permakulturních učitelů, které vzdělávací koncept permakultury udržuje aktuální a živý- www.permateachers.eu a www.permaculturecollege.eu

 

PERMAKULTURA SE ŠÍŘÍ KURZY,KTERÉ MAJÍ SVĚTOVĚ SDÍLENÝ OBSAH:

– ÚVOD DO PERMAKULTURY (IPC) 18 lekcí- jeho cílem je představit permakulturu jako komplexní designérský systém, který je možné aplikovat na všechny oblasti života.

– ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍ DESIGNU (PDC) 72 lekcí – nabízí možnost seznámit se s využitím permakulturního designu v praxi, naučit se navrhnout modelový design vlastního sídla nebo sídla hostitelů kurzu, pochopit svůj potenicál a najít vlastní cestu v aplikaci permakultury na vaši životní situaci.

– UČITELSKÝ KURZ 36 lekcí- učí účastníky specifickým formám a metodám permakulturního vzdělávání, sdílení znalosti a dovednosti, které budou využívat při tvorbě a výuce permakulturních nebo speciálních kurzů. Je vhodný i jako vzdělání pro ty, kteří se chtějí věnovat lektorské práci na jiná témata.

– KURZ POKROČILÉHO PERMAKULTURNÍHO DESIGNU-kurz pro absloventy PDC, zabývá se konkrétními tématy podle zadání klienta

– SPECIÁLNÍ KURZY- praktická témata, např. jezírko, kořenová čistička, střešní zahrada, permakulturní zahrada, lesní zahrada, komunitní zahrada.

 

Co děláme

– učíme Úvodní kurzy permakultury- 1 denní, v zimním období, ve městě

– učíme Úplný kurz permakulturního designu- 12 denní, Vodnářská zahrada, PermaNet

– pořádáme Kurz pokročilého designu- 5 denní, Vodnářská zahrada, PermaNet, ve spolupráci s http://permaculturecollege.eu

– pořádáme Učitelský kurz ke získání lektorských a organizátorských dovedností

– pořádáme Učitelský workshop pro výměnu zkušeností a spolupráci učitelů

– pořádáme Týden permakulturního sdílení

– pořádáme Speciální kurz- LETS (Local exchange traiding system)- 1/2denní workshop pro zájemce o založení místní skupiny LETS

– pořádáme Speciální kurzy- viz Kalendář akcí, Vodnářská zahrada, PermaNet

 

Jak se zapojit do projektu

– můžete zorganizovat Úvodní kurz ve vašem městě, rádi přijedeme

– můžete zorganizovat workshop LETS v místě vašeho působení, rádi přijedeme

– můžete zorganizovat Úplný kurz permakulturního designu v místě Vašeho působení- včetně prostor k výuce, stravování a ubytování účastníků- získáte tak design vašeho pozemku a zkušenost permakulturního sdílení

– můžete učit praktická témata na speciálních kurzech ve Vodnářské zahradě-pěstování, chov, řemesla, stavění a jiné dovednosti užitečné pro soběstačný život-pěstování hub, ekolesnictví, ovocnářství, půdoznalectví- můžete předat své jedinečné dovednosti

– můžete se stát učícími se učiteli a spolupracovníky na kurzech Vodnářské zahrady

– můžete se stát členem Akademie permakultury – pro učící se učitele, lektory speciálních kurzů-odborná témata, lektory permakulturních kurzů

 

AKADEMIE PERMAKULTURY

je sdílenou platformou pro permakulturní vzdělávání, jejímž cílem je:

1) poskytovat komplexní vzdělávání v permakultuře

2) vyhledávat a sdružovat lektory, kteří mají odborné vzdělání a dlouholeté praktické zkušenosti v permakultuře

3) vytvářet síť permakulturních vzdělávacích prostorů v regionech Čech, Moravy, Slezska a Slovenska

4) poskytovat podporu a další profesní vzdělávání v síti vzdělávacích prostorů

5) vzájemně sdílet zdroje informací, metod, dovedností a výukových materiálů