PERMAKULTURNÍ DESIGN

PK design

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Permakulturní design vychází z vlastností přírodních systémů, jednotlivé prvky designu spojuje do celků, kde jsou užitečně a smysluplně propojeny tak, aby náš domov získal novou kvalitu. Tato“ kvalita bez jména“ postupně vyrůstá z energeticky efektivního etického designu. Je důležité uvědomit si svou úlohu jako designéra, navázat komunikaci s prostorem, vnímat, že prostor je živý a pozemek má své potřeby. Cílem designu je dokázat vytvořit „šťastný prostor“ pro všechny zúčastněné. Permakulturní design je proces, který má určitý postup a jedinečné metody, které se můžete naučit na Úplném kurzu permakulturního designu. Permakulturní design, vyučovaný na permakulturním kurzu jako design pozemku, je možné aplikovat na všechny oblasti života člověka a společnosti.

1) PERMAKULTURNÍ DESIGN V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Nově nabízíme permakulturní design skupin, neziskových organizací, společných aktivit pro osadu, komunitu, společenství. Design probíhá formou 3-5 denního workshopu, je vhodné aby aspň jeden z jeho zadavatelů byl absloventem úplného kurzu permakulturního designu, ale není to podmínkou. Workshop může být u nás nebo u vás.

2) DESIGNÉRSKÁ SETKÁNÍ

Chcete si vytvořit základní představu o možnostech permakulturního designu pro váš pozemek? Můžete se stát hostiteli designérského setkání a získat rámcový návrh svého pozemku od týmu designérů.

Pořádáme setkávání našich absolventů a spolupracovníků, kteří sbírají zkušenosti s permakulturním designem. Setkání jsou organizována formou cvičného designu pod vedením zkušených lektorů a designérů na konkrétním pozemku, jehož výstupem je rámcový návrh designu.

CO JE TŘEBA: Hostitelé hradí ubytování a stravu účastníků, cestovné a honorář lektorů.

Dejte vědet, pokud jste absolventy úplného kurzu permakulturního designu nebo zájemci o jeho absolvování a máte potřebu, aby se setkání konalo na vašem pozemku.

 3) PROFESIONÁLNÍ NÁVRHY PERMAKULTURNÍHO DESIGNU

Tým zkušených permakulturních designerů vám nabízí vytvoření kompletního permakulturního designu podle vašich požadavků a s ohledem na konkrétní podmínky daného místa. Samozřejmostí je provázání jednotlivých prvků do funkčního systému a důsledné využívání principů permakulturního designu.

Členové týmu mají zkušenosti z rozdílných oblastí – sukcese, smíšené kultury, přírodní stavby, technická zařízení, jezírka, zelené střechy … a tím přinášejí vysokou kvalitu výsledného designu. Protože členové týmu mají i vlastní projekty, mají dost zkušeností a nejsou na návrzích designu existenčně závislí. Výsledná cena designu je pro klienta příznivější, než design zpracovaný běžnými firmami, jeho kvalita je ale mnohem vyšší.

                                                                                                                                              JAK NA TO? – PROCES TVORBY DESIGNU PERMAKULTURNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

1, Kontaktujete nás a domluvíme si první schůzku u nás. Probereme si vaši představu, místo realizace, vaše možnosti. Pokud se na realizaci domluvíme, sepíšeme smlouvu a domluvíme si další schůzku u vás. (toto první setkání je pro vás zdarma)

2, Pro uskutečnění designu jsou potřebné minimálně tři návštěvy designérského týmu na vašem pozemku v různých ročních období pro pozorování a měření srážek, vydatnosti vodních zdrojů v různých obdobích, intenzita slunečního osvitu a proudění vzduchu, pozorování mrazových zón a pod.

3, Na základě vašeho zadání a našeho pozorování vypracujeme návrh designu pozemku a staveb a tento design společně probereme a dle potřeby upravíme.

4, Konečná podoba designu obsahuje základní plán pozemku a staveb, osazovací plán rostlin, technická řešení, návrhy zemních prací a chronologii realizací a odkazy na dodavatele a zdroje.

5, V případě zájmu poskytujeme průběžné konzultace
• cena za hodinu konzultace v místě 500,- Kč
• cena za dopravu 8Kč/km

6, Ceny
Cenu za design je nutné stanovit podle konkrétního zadání, náročnosti, rozsahu, množství propracovaných detailů a dalších parametrů. Na základě vašich požadavků vypracujeme cenovou nabídkou, která bude součástí návrhu smlouvy. Stanovená cena se skládá ze zálohy a vyúčtování a je konečná.

OKRUHY TÉMAT PERMAKULTURNÍHO DESIGNU

- voda (sběr a uchování dešťové vody, jezírka koupací i užitková, svejly, závlahové systémy, využití technické vody v domácnosti, dočišťování odpadních vod kořenovou čističkou, vsakování odpadní vody, šetření pitnou vodou…)

- energie (solární systémy, fotovoltaika, vytápění, využití energie vody a větru…)

- stavitelství (dřevostavby, hliněné a slaměné stavby, zelené střechy a stěny, technické stavby jako příslušenství domu a hospodářská stavení pro domácí zvířata, ekologické toalety šetřící vodu, recyklace odpadů z domácnosti …)

- mikroklimata (sluneční pasti, větrolamy, akumulační stavby, mikroklimatické záhony

- zahrada (navrhování pěstebních ploch, německé kopy, vyvýšené záhony, treláže pro pěstování popínavých rostlin, design sadu a jedlého lesa, pěstování hub, zakládání a hospodaření s lesy, kompostování odpadů z domu i zahrady…)

Pokud se sami chcete stát designéry, navštivte naše designerské kurzy (viz).

PRINCIPY PERMAKULTURNÍHO DESIGNU

podle Davida Holmgrena – pro inspiraci:

 1. Pozoruj a jednej (Krása je v očích pozorovatele)

 2. Zachycuj a uchovávej energii (Kuj železo, dokud je žhavé)

 3. Získávej výnos (S prázdným žaludkem se špatně pracuje)

 4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu (Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace)

 5. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich (Příroda sama ví, co dělá)

 6. Nevytvářej odpad (Kdo šetří má za tři. Jedna včasná záplata ušetří devět dalších)

 7. Navrhuj od vzorů k detailům (Pro stromy nevidět les)

 8. Dej přednost začleňování před oddělováním (Více rukou, méně práce)

 9. Využívej malých a pomalých řešení (Čím jsou větší, tím tvrději dopadají. Pomalí a vytrvalí vyhrávají)

 10. Využívej rozmanitosti a važ si jí (Neukládej všechna vejce do jednoho košíku)

 11. Využívej krajů a važ si okrajových systémů (Nemysli si, že jsi na správné cestě jen proto, že je dobře vyšlapaná)

 12. Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj (Vize není o tom, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou)

 V DESIGNU KOMBINUJEME PODLE POTŘEBY PRINCIPY:

a) JEJÍHO ZAKLADATELE B. MOLLISONA, KTERÉ JSOU SPÍŠ TECHNOLOGICKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO CHARAKTERU

b) JEHO SPOLUZAKLADATELE A POKRAČOVATELE D.HOLMGRENA,

KTERÉ LÉPE NAPLŇUJÍ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ KRITÉRIA

PERMAKULTURNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ