SÍŤOVÁNÍ

Síťování

 

 

 

 

                                                                                                                       

PermaNet je portál pro dobrý život. Jsme tady možná právě pro vás…

Jak si představujeme dobrý život? Podle nás je život dobrý, když člověka těší, má pro něho smysl a je žitý tvůrčím způsobem. Mnoho lidí cítí potřebu vědomě spolupracovat s ostatními a rozvíjet se postupně ve všech oblastech života.

Naším cílem je propojovat lidi kteří hledají lepší život, s těmi kteří už se změnami ve svém životě experimentují. Kulturní změny lidské společnosti jsou v plném proudu. Přestáváme fungovat ve starých modelech, tvoříme části nové kultury a tím se stáváme součástí celistvého procesu změny. Zajímá nás, jak si dobrý život představujete právě Vy…Proč?

Úspěch sítí je v přirozeném principu fungování. Vznikají body, které se propojují s jinými a když některý bod má hodně propojení, je hodně živý a užitečný, pak se přes spojení s ním dá jednoduše proniknout tam, kam by se člověk sám dostával dlouho a pracně. Když se propojí víc těchto klíčových bodů, pak se jejich energie mnohonásobně zvýší a dojde ke změně.

Největším úkolem dneška je objevovat „linky touhy“ které mohou vytáhnout kulturně kreativní lidi z izolace, pomáhat jim uvědomovat si vlastní sílu a jedinečnost, pomoct jim uvědomovat si společnou sílu změny.

 

Co pro to děláme?  Komunita PermaNetu zkouší „na vlastní kůži“ život spojený s celostní změnou kultury. Společně žijeme a pracujeme pro to, co nám dává smysl. Jsme malý tým, propojující lidi, kteří tvoří sítě spolupráce. Dlouhá léta sbíráme kontakty na lidi, kteří se věnují alternativám v praxi a rádi se o ně s vámi podělíme. Podílíme se na projektu Učíme se příběhy, který propojuje lidi v celé naší krásné zemi na bázi pozitivních osobních příběhů.

 

Nabízíme
Ke stažení zdroje informací Zdroje_info_08_12-(alternativy v praxi)
UMÍSTÍME INFORMACI O VÁS A VAŠICH AKTIVITÁCH NA NAŠEM PERMA-NET LISTU