Voda, vodička, vodenka, …, Peter Mravík

Voda nám ukazuje cestu. Lao-c´ Voda je hnacou silou celej prírody. Leonardo da Vinci  Voda – já osobne ji pokládám za „krev Země“. Viktor Schauberger  Tým, čím je v duchovne LÁSKA, tým je v hmote VODA. Peťo

Úvod a širšie súvislosti.Nestor, iniciátor a propagátor česko-slovenskej permakultúry Karol Končko (*1947, +2000), nám na kurzoch a stretnutiach priaznivcov permakultúry hovoril, že „voda je ako žena, ktorá pri chôdzi krúti bokmi.“ Túto vetu vnímam ako výstižné, šteklivé, príjemné, jemné, hlboké, vtipné a krásne pretlmočenie  diela Viktora Schaubergera týkajúceho sa vody a prúdenia energií 7),8),9). Človeka, ktorý svojim poznaním predbehol dobu.Prečo začínam tak emotívne? Lebo, podľa mňa, voda je zhmotnená láska. Nie tá ľudská, ale všeobjímajúca.

Pre súčasnú, prevládajúcu formu civilizácie na Zemi je vedomí, celostný pohľad na Život nežiadúci. Výhybka, ktorou sú naše strachy, nenávisť, žiarlivosť, dogmatizmus… presmeruje tok nášho života k posilňovaniu takých istých kvalít. Som vďačný za to, že naša matička Zem sa nás, ľudstva, ešte nezbavila ako nenásytných parazitov.

Pochopil som, že na programe dňa je zmena nášho prístupu k sebe samému (pre priaznivcov permakultúry: zóny 00 a hlbšie), čo vo vonkajšom prejave nesie aj zmenu nášho správania sa k vode.3) Niekto asi očakáva, že sa podrobne rozpíšem o praktických riešeniach   ako s vodou na pozemku… Na takomto obmedzenom priestore praktické rady neviem popísať. Iba pripomeniem, že každý prvok dobrého permakultúrneho dizajnu koná len svoju prirodzenosť a tým prispieva k blahu všetkých užívateľov spoločného priestoru.

Spomeniem tri poznania o vode, ktoré ešte nie sú širšie prijímané ľudskou populáciou (na jej vlastnú škodu):

Nová vodná paradigma: Voda pre ozdravenie klímy  4),5),6)

Asi najznámejší propagátor tejto myšlienky a jej spoluautor je Michal Kravčík z občianskeho združenia Ľudia a voda.

Je dôležité si uvedomiť, že voda je látka s mnohými výnimočnými vlastnosťami. Jednou z nich je aj to, že voda sa súčasne vyskytuje na povrchu Zeme vo všetkých troch skupenstvách (ľad, tekutina a para). Voda ako látka je výborným tepelným akumulátorom, jednak vo fázových prechodoch, ale aj v jednotlivých skupenstvách, najmä tekutom. Touto akumulačnou vlastnosťou a prúdením voda vyrovnáva teplotné výkyvy, ktoré vznikajú na povrchu Zeme pod vplyvom dopadu slnečného žiarenia na časti jej povrchu.

Ľudstvo je na jednej z mnohých križovatiek. Tá aktuálna sa môže nazývať „Zelená bez modrej je len žltá“ (podľa 6)). Ktorou cestou sa vydáme, je len na nás – jedna sa môže nazývať „Zeleň bez vody sa stane púšťou“, druhá „Ak máme slnko a vodu, vyrastie nám zeleň“. Ktorá je príjemnejšia?

Výsledky vedeckých prác nasvedčujú tomu, že voda má pamäť 1),2),3),10) .

V ruskom filme VODA 3) sa dozvieme, že vlastnosti vody nezávisia ani tak od chemického zloženia vody ako od jej štruktúry. Túto štruktúru vytvárajú dynamické zoskupenia molekúl vody zvané klastre. A podľa všetkého sú klastre zodpovedné za „pamäť“ vody. Voda podľa výskumov „vidí, počuje, cíti“ – a tieto informácie zo svojho okolia si ukladá do pamäte. Je citlivá, vnímavá na veľmi slabé elektromagnetické polia. Preto si dávajme pozor na svoje vlastné myšlienky, pocity a emócie. Ich najznámejšie prejavy sú EKG a EEG. Ľudské telo je zložené z približne sedemdesiatich percent vody. Ak sa hneváme, necháme sa pohltiť depresiou, sme smutní, podráždení, netolerantní, žiarliví… druhej osoby sa to môže, ale nemusí dotknúť, ale nás sa to dotkne v každom prípade, lebo vlastnými myšlienkami a citmi ovplyvňujeme molekuly vody vlastného tela.

Doporučujem každému si pozrieť tento 3) film. Existuje aj varianta filmu s českými titulkami. Ak objavíte, kde je uložená, prosím vás, pošlite mi odkaz na kurzypermanet@centrum.sk .

Viktor Schauberger, jeho dielo 7),8),9)  a diela jeho nasledovateľov

Súčasná technika je založená na explózii (entropia), euklidovskom priestore a priamočiarom pohybe. Viktor Schauberger, jeho syn Walter a ďalší sa zaoberali technikou na základe implózie (synergie), neeuklidovskom priestore a na skrutkovicovom pohybe. Pán Callum Coats svoju knihu o živote a diele Viktora Schaubergera nazval príznačne „LIVING ENERGIES“ 8) – ŽIVÉ ENERGIE. Načrtáva nám iný základ vedy, než na aký sme zvyknutí.

Zatiaľ čo živé tvory a živé systémy sa vyvíjajú, sú súčasťou evolúcie, tak doterajšia technika prevládajúca na Zemi ide cestou deevolúcie, všetko živé umrtvuje. Viktor Schauberger nám ponúka opačný smer vývoja techniky, smer, akým funguje živá príroda. A permakultúrne riešenia majú vzor v prírode. Či využijeme príležitosť, ktorú nám ponúka jeho poznanie, je na nás, na zónach 00 a hlbších. Ťažko sa nám prijímajú jeho poznatky, pretože jeho prístup je holistický, splietajú sa v ňom rôzne obory a snaží sa sprístupniť „priemernej“ ľudskej mysli procesy, ktoré v ľudskej reči nemajú pomenovania.

Len krátky prehľad toho, čo Coats uvádza vo svojom diele o Viktorovi Schaubergerovi a priamo sa dotýka permakultúrnych riešení pre život na planéte Gaia: nové dimenzie energie, formy pohybu, Slnko, atmosféra Zeme, teplota – zdravie a choroba, voda – živá substancia, hydrologické cykly, pramene, plávajúce kamene a stojace pstruhy, plavebné zariadenia, dynamika prúdenia, vodovody, stromy a svetlo, lesníctvo, metabolizmus stromu, poľnohospodárstvo a pôdna úrodnosť, implózia, …

Z pochopenia Schaubergerových poznatkov  priamo vyplýva vyššie spomínaná Nová vodná paradigma. Mám pocit, že „pohľad jeho očami“ nám objasní aj spôsob vytvárania pôdy nazývanej Terra preta. Lebo prirodzenosť našej planéty je vytváranie akejsi „uhlíkatej siete“ na zemskom povrchu. Zjednodušene povedané:  pôda je zemina obohatená o humus. A základ humusu tvorí uhlík.

Nenechajte sa odradiť, ak v diele Viktora Schaubergera hneď nepochopíte súvislosti. Spája v sebe zdanlivo nesúvisiace procesy ako teplotný gradient a distribúcia živín v prírode, spôsob a tvar prúdenia vody a vzduchu ako spôsob získavania energie, vplyv chemických prvkov na spôsob prúdenia, materiál poľnohospodárskeho náradia a úrodnosť pôdy, premena prvkov pri bežných teplotách, pozemský bio-kondenzátor, zabezpečenie pitnej vody len spôsobom prúdenia vody v potrubí…

Jemná, hebká a predsa vytrvalá, asi najzáhadnejšia substancia na Zemi… aj taká je VODA.

Viktor Schauberger udělal něco na tehdejší dobu zcela nezvyklého. Místo aby se ve slepé víře v pokrok orientoval na parní stroje a spalovací motory, prozíravě si jako měřítko pro posuzování pochodů a hodnocení technických postupů zvolil přírodu.7) Norbert Harthun

Právě jsme udělali veliký pokrok – připustili jme, že o vodě prakticky nic nevíme.3) Vladimir Vojkov

Vznikne tedy vedle fyziky vzorců a rovnic také fyzika forem a tvarů? 7) Reinhard Merten

Zdroje informácií:

  1. Masaru Emoto: Zázračná moc vody. Praha. Pragma, 2008.
  2. Masaru Emoto, Jurgen Fliege: Léčivá síla vody. Eminent, 2005.
  3. Film: Voda. Telekanal Rossija, producentské centrum Masterskaja, 2006.   http://www.hopscotchfilms.com.au/shop/water-2

Existuje aj varianta filmu s českými titulkami.Kde?

  1. Kravčík, Pokorný, Kohutiar, Kováč, Tóth: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma. Municipalia, 2007.
  2. DVD: Klimatické zariadenie má poruchu. LEON Productions, 2006.  – úzko súvisí s predchádzajúcim dielom.
  3. Kravčík, Pačaj: Zelená bez modrej je len žltá. 2006.
  4. Olof Alexandersson: Živá voda. Objevy a vynálezy Viktora Schaubergera. Cesta pochopení a záchrany přírody. Eminent, 2009.
  5. Callum Coats: Living energies. 1996.
  6. Viktor Schauberger: Tajuplná a léčivá síla vody. Fontána, 2007.
  7. Michaela Merten: Voda pro krásu a zdraví. Eminent, 2007.

Bratislava, marec 2011.Peťo Mravík

PS: Nosnou témou časopisu Klíčová dírka 1/2011 je VODA.